Ein Swyddogion

Tudalen Y Disgyblion

Dyddiadau y Tymhorau

Cyswllt

Newyddion

Adroddiad llwyddiannus ar gyfer Gerddi Glasfryn!

Mae staff a myfyrwyr yng Ngerddi Glasfryn yn dathlu ar ôl cael adroddiad gwych gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Gerddi Glasfryn yw'r cyfleuster preswyl yn Ysgol Plas Brondyffryn, Dinbych, sy'n darparu llety ar gyfer 24 o blant a phobl ifanc sydd ag
Darllen Mwy...

Ymuno a Ffrindiau Ysgol Plas Brondyffryn!

  Pwy Ydi'r "Ffrindiau"? Rydym yn rhieni, gofalwyr, teidiau a neiniau, staff ac eraill. Rydym yn dod at ei gilydd i helpugwella bywydau y disgyblion yn Ysgol
Darllen Mwy...

Twitter

Croeso I Ysgol Plas Brondyffryn

Pennaeth dros dro

Ysgol Plas Brondyffryn ydy canolfan ragoriaeth Gogledd Cymru ar gyfer addysgu plant ar y sbectrwm awtistig. Mae’n disgyblion yn dod o bob rhan o Ogledd Cymru – y rhan fwyaf yn teithio’n ddyddiol, ond rhai eraill yn manteisio ar ein cyfleusterau preswyl, Gerddi Glasfryn.

Rydyn ni’n falch iawn o’n hysgol a’n nod ydy darparu amgylchfyd hapus lle mae disgyblion yn cael eu meithrin i gyrraedd eu llawn botensial. Mae gweledigaeth yr ysgol – “Y gorau y gelli fod” yn un sy’n wirioneddol bwysig a pherthnasol inni ac mae’n treiddio trwy ethos yr ysgol ar bob safle.

Yn Ysgol Plas Brondyffryn, credwn mai dim ond trwy gydweithrediad clos rhwng y cartref a’r ysgol y mae modd cael y gorau allan o’ch plentyn ac i’ch plentyn. Heb fewnbwn a chyfraniad rhieni, mae’n tasg ni, heb os, gymaint â hynny’n anoddach. Mae Ysgol Plas Brondyffryn yn ymdrechu i gyflawni ei hamcanion trwy bartneriaeth gref rhwng llywodraethwyr, staff, disgyblion a rhieni.

Mr David Price

Pennaeth dros dro